Gullalla

Awazêkî namoye
Ew gullalla boçî dewarê
Ewe destî payize xezana
Şine bay aşqana le kê berew kê berê
Beharî şoxe çaw be giryane
.
Çira xamoşe le gell awazî sutanê dill
Derunim pirr haware
Le gell azarî be koll
Debê çîbkem xudaye?
.
Her mergî îşqe bote sermaye
Mirov xewnêke jiyan deryaye
.
Behar royi têparrî
Bo nabînim bizeyi lêwî all
Boçî napîşkê zerdexane
Le neşey mestî asmanî runî derwazeyi xeyall
Dill xoşim be asmanî şemall
.
Rêgay hewraz û lêje em îşqe pirr xefete
Bo xelkî wizeyi awa û bo minîş her nehate