Întizar

Erê vera dewe merg û çîmen
Melema mi merg û çîmen
Destê xo jî destê mi ke
Memleketan ser de şîme
Emser mabênê ma jî rindo
Pîya dewran biramîme
.
Erê vanu vanu to rê vanu
Melema mi to rê vanu
Delala mi ezo sonu
.
Erê vayê yêno vayê poyrajî
Melema mi vayê poyrajî
Sano têl û biskanê to zalime
Têde kerdê xaz be xajî
Zerê mi to rê teniko
Zê perdika serê pîyajî
.
Çênê vajî vajî to rê vajî
Melama mi to rê vajî
Zerê mi to rê vêseno
Zê adirê binê sacî
.
Erê vanu vanu to rê vanu
Melema mi to rê vanu
Xatir be to ezo sonu