Pir Xweş e Serxwebûn

Pir Xweş E Serxwebûn
Kurdino merdino pir xweş e serxwebûn
Ev demên tar û teng ku me dî va ne çûn
Dest bidin hev hemî, pêşkevin em hemî
Da biçin bo welat
Yan mirin yan felat
Roj li me hate der zû şiyarbin ji xew
Ev dema ceng û şer paşketin êdî hew
Dest bidin hev hemî, pêşkevin em hemî
Da biçin bo welat
Yan mirin yan felat
Min divê ol û bext min divê pêşveçûn
Min divê tac û text min divê serxwebûn
Dest bidin hev hemî, pêşkevin em hemî
Da biçin bo welat
Yan mirin yan felat