Westîya Bû

Westîya bû ji rêka dûr
Dinalîya ji birîna kûr
Pişta xwe da dareke sitûr
Û distira û distira
.
Hey lêwayê li minê
Li min koçerê rîya mirinê
Li min hêsîrê destê nezanê dînê
Hey li minê
Rîyê li ber min sisê û çarin
Rîya pêşî bitirse çete kozik têde vedane
Rîya diduwan diçê biber roma bê îman
Rîya sisîyan bi keleme û bikaş û newale
Hêz di çogê mide nemane
Rîya çara para mine ezê li dar û berê çîya
Bibim mêhvan heya mirinê.