Bimire Esqe Mi Die My Love

Binale zerya mi binale
Pîr û pak vinde binale
Binale zerya mi binale
Pîr û pak vinde binale
.
Derd çiko derman çiko
Yê ma kulê seruno
Merdîs gegane weso
Esqê bêxêr ra dûrî
.
Binale zerya mi binale
Pîr û pak vinde binale
Binale zerya mi binale
Pîr û pak vinde binale
.
Bimire esqê mi bimire
Pîr û pak vinde bimire
Bimire esqê mi bimire
Pîr û pak vinde bimire
.
Amade be dirvêtî rê
Serê sodirî dezurê
Qertîs raye nêdano
Dîna biya qilerin
.
Bimire esqê mi bimire
Pîr û pak vinde bimire
Bimire esqê mi bimire
Pîr û pak vinde bimire
.
Bivêse royê mi bivêse
Pîr û pak vinde bivêse
Bivêse royê mi bivêse
Pîr û pak vinde bivêse
.
Ma kotî sewda kotî
Çiyê fanî rê berveme
Wes nêbene dirvêtî
Fam îzan ma ra dûrî
.
Bivêse royê mi bivêse
Pîr û pak vinde bivêse
Bivêse royê mi bivêse
Pîr û pak vinde bivêse