Tom Nawê

Birro îter min tom nawê
Pîret kirdim le dunyayê
Rengî beharît nemawe
Bonî caranit lê nayê
.
Rabirdum be bîrme hênewe
Zamekanim pê ekulênewe
Birro çîter rêm megire
Birro, birro de wazbêne
Ew dilley diwênê etnasî
Emrro pirr le zam û xiwên e
.
Ke barget têkna û royiştî
Rehêlle hata û dayigirtim
Amêzêk nebû dampoşî
Lem şare bêkesit kirdim