Şivanê Garê

Hizir nekey dê lê mînî
Her dê xewna pê ve bînî
Serê Garey her ave ke
Tu warê min naçêrînî
.
Çi Eskender, çi Zeynefûn
Berî we li, vêre peyda bûn
Welatê me lê bû agir
Hemû tevde, revîn û çûn
.
Her çê ke bo me pîlana
Dê agehdar kem şivana
Rêwas gaz diket ez û tu
Pêkve naçî çi dîwana