Way Way Ninna

Way way way way
Way way nînna nînna
Îna niya aya bîna
Şima vînên senîna
.
Tanqê şima mazit ma
Cîpê şima mazit(lazut) ma
Kuemir şima carit ma
Şima kul kerd zerrê ma
Ma vaydin welê şima
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna
.
Way way way way
Way way nînna nînna
.
Kuhun şima nêwê ma
Bacar şima dewê ma
Kêynê şima vêwê ma
Qey (seba) xatir birazay ma
Nîmmê Qêyserê(Kayseri) şima
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna
.
Way way way way
Way way nînna nînna
Îna nînnê pitun ya
Îna nînnê pitun ya
.
Evrên şima biyu hêr ma
Umo kot miyon kêber ma
Pat pênî alinçêr ma
Miletê ma sêy vêr niya
Rençber gay xwi bid tifing bîger
Xelasê faşîst çîna
Nînna nînna nînna
Şima vînên senîna
Nînna nînna nînna