Heyrano

Ji çiyayê Tûjik ku
Bi çil qevzî çilçav
Ji te re anîme ev çeng av
Ji çiyayê Tûjik ku
Bi çil qevzî çilçav
Ji te re anîme ev çeng av
Ka vexwe heyrano!
Tu tî yî, tu tî yî!
Tu tî yî heyrano
Û tu birîndar î jî
《Heyrano lo》
《Şervano lo》
Kîjan şopa nicis li te da!
Ji çiyayê Tûjik te xwe berda
Kîjan şopa nicis li te da!
Ji çiyayê Tûjik te xwe berda
Xopanê vî bajarî dahfik li ber te veda
Pezkoviyê Cûdî, heyrano!
Nikarim bidim melhema te jî
Xopanê vî bajarî dahfik li ber te veda
Pezkoviyê Cûdî, heyrano!
Nikarim bidim melhema te jî
《Şervano lo》
《Heyrano lo》