Êmo

Êmo, Êmo, Êmoşê lê Êmo
Koçera li deşta Mûşê
Lê û lê lê lê Êmo
Êmo, Êmo, Êmoşê lê Êmo
Koçera li deşta Mûşê
Lê û lê lê lê Êmo
Gamişê Êmo nîne
Mestê Êmo tew nîne
Gamişê Êmo nîne
Mestê Êmo tew nîne
Gamişê Êmo nîne
Mestê Êmo tew nîne
Cotê guliyan difiroşê!
Wey, wey, wey, wey....
Wer lê lê lê Êmo
Wer lê lê lê Êmo
Tu here, wezê bêmo
Tu were wez nayêmo
Tu here, wezê bêmo
Tu were wez nayêmo
Tu here, wezê bêmo
Tu were wez nayêmo
Xulam bejna keçkêmo
Wey, wey, wey, wey....
Wer lê lê lê Êmo
Wer lê lê lê Êmo
.
Diyarbekir bi derge ye
Lê û Êmo
Nisêbînê bi qijle ye
Lê û Êmo
Girherîrê bi baxçe ye
Lê û Êmo
Mardîn sabûn ce ye
Lê û Êmo
Min û Êmo dil heye
Gundî û cîranan çi ji me ye?
Min û Êmo dil heye
Gundî û cîranan çi ji me ye?
Min û Êmo dil heye
Gundî û cîranan çi ji me ye?
Wey, wey, wey, wey....
Wer lê lê lê Êmo
Wer lê lê lê Êmo
.
Çûme Ûrfayê carek
Lê û Êmo
Min anî himilbarek
Lê û Êmo
Hatim Ruhayê carek
Lê û Êmo
Min anî himilbarek
Lê û Êmo
Serê malê misqalek
Bûk li zavê bimbarek
Serê malê misqalek
Bûk li zavê bimbarek
Serê malê misqalek
Bûk li zavê bimbarek
Bûk li zavê bimbarek!
Wey, wey, wey, wey....
Wer lê lê lê Êmo
Wer lê lê lê Êmo
Tu here, wezê bêmo
Tu were wez nayêmo
Tu here, wezê bêmo
Tu were wez nayêmo
Tu here, wezê bêmo
Tu were wez nayêmo
Xulam bejna keçkêmo
Wey, wey, wey, wey....
Wer lê lê lê Êmo
Wer lê lê lê Êmo.