Duzgin Baba

Verva qisleyi de mekan gureto
Name dûzgino dûzgin babao, baba duzgino
Henkê efkar keno, çira vineto
Name dûzgino dûzgin babao, baba duzgino
.
Xo çarnon jêlê, ceron ververo
Jêla zelalê marê hevala
Vana efkar mekê, nawo rusneno
Name dûzgino dûzgin babao, baba duzgino