Duaye

Tuye evîna li bin keviran
Tuye di dil de êşekî giran
Tuye brîndara hezar keviran
Dua yê dua yê derdê dilayê
Dua yê dua yê shîna mala yê
Dua yê….
Tuye şêrina li ber hemî dilan
Tuye delalika dayik u bavan
Tuye kulîlka 17 e biharan
Dua yê dua yê derdê dilayê
Dua yê dua yê rewşa mala yê
Dua yê….
Çirayên xwe tefandin hemî bajaran
Alayên xwe daxistin nêvî hemî welatan
Û ketin sekna şermê serî tewandin
Dua yê dua yê şerma mêrayê
Dua yê dua yê serma xorta yê
Dua yê Çavên xwe girtin stêrên ezmana
Ketin hizna dua yê birîna dilan
Tuye brîndara 17 e xenceran
Dua yê dua yê derdê dilayê
Dua yê dua yê shina mala yê
Dua yê….