Nofa

Endî ware peytaxtê lê lê...
Endî warê peytaxtê, keç xatûna li ser text e
Şûşa wiskî li dest te, ne te soz û ne bext e
Çima îznê nadî min, nîvsaatekî bême rex te
Lê lê… Nofa
.
Amûdê ber bi bayê lê lê… Nofa
Amûdê ber bi bayê, Dirbêsiyê ava ye
Li ser kaniyê xuyaye, çadira xorta vedaye
Nofa qîzek hêja ye, min li eslê Nofa pirsî
Nofa keça axa ye lê Nofa…
.
Lê Nofa te zeriyê lê lê… Nofa
Lê Nofa te zeriyê, zêra zerkê li eniyê
Xlulama te sipehiyê, ferze keça xelkê bû
Muhbeta dilêm ketiyê Nofa…
Lê Nofa te zeriyê, zêra zerkê li eniyê
Ez xulama sîng sipîyê, bejin ji dara biyê
Xweska ez buyama gustilk, ketbama wê tilîyê
Ferzê keça xelkê bû, muhbeta dilêm ketiyê Nofa…