Elqajiyê

Elqajiye elqajiye
Wiy lemine elqajiye
Ererê mawa to zalima
Piyê ta ra ez rajiyo
Wiy lemine derdo derdo
Derdê to zerê mi werdo
Derd persena derdê sari
To se kena persê sari
Ererê mi vake bê şime
To çaye dina ma re kerde tari
Wiy lemine derdo derdo
Derde to zerê mi werdo
Lê lê lê xatunê
Na dîna laser de şêro
Tapula mi tey çîna
Ti sermîyana zerîya mi
Va mi rê serevde bo