Netbînim

Netbînim rojê mallim wêrane
Netbînim rojê şar biyabane
Şeqam kiz û mat gella rêzane
Netbînim rojê agir barane
.
Netbînim, ger rojê netbînim
Bêzarm, mergî xom debînm
.
Binêre binêre, lem atir û şilêre
Le reyhanî zullfit, bomyan hellbijêre
Ke min durbim le gull, ca çon bijîm lêre!?