Mijdani Good News

Asmenê to pîr paka bî
Ya koyê mi sultanê mi
Adir vora vêsayî canî
Ya koyê mi sultanê mi
Ezu amu bertengê to
Ya xêr vaze ya şer vaze
.
Sebir vana hata kotyo
Ya zerya mi sultana mi
Dezo can ra ro vezeno
Ya zerya mi sultana mi
Ezu amu mekanê to
Ya raye bide ya sir vaze
.
Guretî to ra mi barê to
Ya royê mi sultanê mi
Xezna mi to kerde xizan
Ya royê mi sultanê mi
Ezu amu dergahê to
Ya esq vaze ya dez vaze