Hegay Hergî

Nerê verra dewê cêfde çamî
Melema mi cêfde çamî
Nerê vervara juvîn sonê cêfde wayê
Melema mi cêfde wayê
.
Nerê vano vano tore vano
Melema mi tore vano
.
Nerê birr bîyaê khewê hurdî hurdî
Melema mi hurdî hurdî
Nerê sodîr bîyo nejdî dîk vendano
Melema mi dîk vendano
.
Nerê vano vano tore vano
Melema mi tore vano
.
Nerê bîne (verra) dewe hêgay hergî
Melema mi hêgay hergî
Nerê her kes ra mit yê ma vendî
Melema mi yê ma vendî
.
Nerê vano vano tore vano
Melema mi tore vano