Can

Can te çi bi min kir
Can te çi ji xwe kir
Te çi bi serê min kir
Te çi bi soza me kir
.
Te ez xistime xeyala
Xeyalne kûr ne vala
Ez ji xwere di fikirîm
Fikirne dûr ne vala
.
Sebir ji min re nîne
Ez ji kerba mirîme
Xew bi çava nakeve
Hêsir ji xwere tên xware